Monitorování firemních procesů realizovaných s podporou v systémech SAP

BPMon

BUSINESS PROCES MONITORING = Proaktivní monitorování klíčových firemních procesů

Nejen ve světě IT, ale i v obyčejném každodenním životě se dostáváme do situací, kdy kontrolou událostí s včasným řešením příčin problémů můžeme předejít velké katastrofě, nebo ztráty směru. Naše smysly a kapacita zpracování všech podmětů v našem mozku nemohou obsáhnout vše, co se děje kolem nás a rovněž většina z nás není sto udržet veškeré informace v paměti. Z toho důvodu se obklopujeme nejrůznějšími signalizacemi, kontrolkami, detektory pohybu a ohně, i dalšími jinými senzory a čidly, ale také připomínkami úkolů a událostí apod.

Sice často objevíme problém sami bez technologií, ale spoléhat se 100% na to, že obsáhneme úplně vše, je velmi rizikové a můžeme se dostat do neřešitelných situací, velkých problémů, kdy náprava může být velmi nákladná, a to z časového i finančního pohledu. I plachetnice na širém moři musí často kontrolovat svůj směr, aby posádka po týdnu plavby nezjistila, že je odchýlená od původního kurzu tak, že cíle v potřebném čase není již možné dosáhnout.

Vše je tedy nutné mít pod neustálou aktivní systematickou kontrolou, nejlépe plně samočinnou a automatickou a s upozorňováním na veškeré odchylky.

V prostředí SAP je takovým kontrolním automatickým pomyslným „hlídačem“ SAP SOLUTION MANAGER (SOLMAN) s implementovaným scénářem BUSINESS PROCESS MONITORING (BPMon).

Co to tedy přesně je BUSINESS PROCES MONITORING?

Jak jej nejlépe nastavit, aby zachytil každou podezřelou situaci ještě dřív, než se stane kritickou?

BUSINESS PROCES MONITORING je proaktivní a procesně orientovaný systém monitoringu pro on-line sledování funkčnosti a výkonnosti klíčových obchodních procesů firmy. Sleduje všechny technické prostředky a funkce aplikace, které jsou nutné pro bezproblémový a hladký chod veškerých business procesů.

Pro lepší názornost si představme celý proces jako město, kde chce mít šéf dopravní policie pod kontrolou průjezdnost a dopravní situaci ve městě. Na každou důležitou křižovatku nainstalujeme sledovací kameru a speciální dopravní senzory. Tento systém nám signalizuje, kdy počet aut převýší únosnou míru a kdy hrozí vznik dopravní komplikace. Včasným varováním nás upozorní na blížící se kolaps a dá nám v předstihu, než to nastane, prostor k účinnému opatření. Samotný řidič pak ani nezaznamená, že se blížila kritická situace a projede úsekem bez nervozity a stresu. Samozřejmostí je předem dobře nadefinovat, které klíčové křižovatky chceme sledovat, zadat limitní počty aut propustnosti měřených úseků, nastavit priority varování před dopravním kolapsem a nastavit, kdo a jak takováto varování má obdržet.

SOLMAN nesleduje jen jeden konkrétní proces, ale sleduje systém jako celek, včetně vzájemných vazeb technologických prostředků a systémů na procesní kroky a postupy. Úkolem BPMon je identifikovat problémovou situaci a signalizovat ji ještě dříve, než způsobí vážnější komplikace uživatelům SAP popř. zákazníkům vaší společnosti. V ideálním případě koncový uživatel SAP nebo zákazník vůbec nezaregistruje, že v systému byly nějaké komplikace, ani že komplikace mohly nastat.

Přínosy BPMon v SAP SOLMAN jsou zejména ve:

 • zvýšení dostupnosti business procesu (nejen dostupnosti systému)
 • zlepšení výkonnosti a stability obchodních procesů
 • zprůhlednění obchodních procesů ve společnosti
 • zvýšení spokojenosti koncových uživatelů SAP a zákazníků
 • průběžné monitorování chodu obchodních procesů a včasná předvídatelnost problému
 • včasné zasílání varování a notifikací přes sms, e-mail a nově také on-line přístup přes mobilní aplikace
 • porovnatelnost výkonnosti jednotlivých oddělení
 • zlepšení úrovně poskytovaných služeb dodavatelům, obchodním partnerům i zákazníkům
 • předcházení finančně náročným výpadkům systému
 • snížení nákladů spojených s výpadky systému v podobě úspory času lidských kapacit při řešení problémů a zkrácení doby výpadku

Proč si pořídit BPMon od MERIIS?

 • máme konkrétní zkušenosti z realizovaných projektů
 • máme osvědčený postup „od začátku do konce“
 • projdeme s vámi celý proces krok za krokem
 • neustále objevujeme nové postupy a procesy využívání SOLMAN, které ověřuje ve vlastním prostředí
 • po zahájení projektu lze očekávat první výsledky do 3 týdnů

Nechcete už od nás dostávat novinky a tipy na webináře?

Prosím, zadejte Váš email.

Tato stránka používá soubory Cookies. Na tomto odkazu naleznete Pravidla používání souborů Cookies a možnost,
jak s pravidly nesouhlasit.

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve