Kompetenční centra SAP

Provozování tak rozsáhlého informačního systému jakými jsou aplikace SAP vyžaduje značnou vyspělost podpůrných procesů, organizovanost a kvalitu pracovníků. V rámci koncepce Zákaznických kompetenčních center (CCoE – Customer Center of Expertise) firma SAP poskytuje svým zákazníkům řadu nejlepších zkušeností (Best Practices).

Existují doporučení jaké procesy by mělo Kompetenční centrum zastřešovat a efektivně provozovat tak, aby podpora provozu a rozvoje informačního systému SAP poskytovala maximální servis koncovým uživatelům na jedné straně a současně garantovala ochranu investic, efektivní rozvoj a zvyšování přidané hodnoty informačního systému a informační podpory mateřské společnosti.

Kompetenční centrum SAP tvoří tým odborníků uvnitř firmy, poskytujících interní služby v oblasti podpory a rozvoje aplikací SAP. Jejich hlavním úkolem je zajistit bezproblémový provoz a rozvoj celého landscape SAP a to především v oblastech, které jsou pro společnost kritické z pohledu její pozice a úspěšnosti na trhu.

Tento tým vždy funguje jako můstek mezi uživateli a klíčovými uživateli SAP na straně businessu a odborníky v oblasti IT. Pracovníci kompetenčního centra zajišťují neustálý rozvoj podpory obchodních procesů nepřetržitým vývojem aplikací SAP v souladu s požadavky firemní strategie a klíčových uživatelů a současně garantují řízení kvality podpory IT procesů a její zlepšování. Tím Kompetenční centra umožňují firmě zvýšit její efektivitu a výkonnost.

Základním předpokladem pro kvalitní fungování Kompetenčního centra jsou správně nastavené procesy a postupy podle nejlepších zkušeností a zvyklostí, dostatek kvalitních odborníků se správnými znalostmi a kvalitní systém organizace.

Na základě svých dlouholetých zkušeností a mnoha realizovaných projektů nabízíme:

  • Podporu a know-how při přípravě a vybudování nového kompetenčního centra
  • Analýzu stavu procesů, organizovanosti a kvality pracovníků existujícího kompetenčního centra s cílem dosáhnout vyšší efektivity a zlepšení fungování, včetně identifikace potenciálních úspor
  • Validaci efektivity a výkonnosti kompetenčního centra – zajistíme, aby kompetenční centrum odpovídalo aktuálním požadavkům businessu a IT
  • Optimalizaci procesů KC na základě doporučení SAP a Best Practices z oblasti provozování a rozvoje systémů SAP – např. doporučení, které procesy lze outsourcovat nebo srovnání s benchmarky
  • Přípravu kompetenčního centra na (re)certifikaci společností SAP – např. optimalizací procesů, metodik, směrnic, obsazení rolí, nastavení scénářů

Nechcete už od nás dostávat novinky a tipy na webináře?

Prosím, zadejte Váš email.

Tato stránka používá soubory Cookies. Na tomto odkazu naleznete Pravidla používání souborů Cookies a možnost,
jak s pravidly nesouhlasit.

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve