Politika kvality

Politika kvality vychází z vize a strategie vrcholového vedení společnosti a marketingových studií v oborech informačních technologií. Politika kvality je považována za nástroj a prostředek vedoucí společnost ke zlepšování kvality svých produktů (řešení) a poskytovaných služeb, ke spokojenosti zákazníků a ke zvyšování vlastní výkonnosti.

Kvalitu pokládáme za klíčový a rozhodující prvek k dosažení stability, úspěšnosti a dlouhodobé perspektivy a prosperity. Naším cílem je poskytovat takové služby a dodávat taková řešení, která budou splňovat nároky na vysokou kvalitu, budou realizovány a poskytovány včas a budou uspokojovat požadavky a očekávání našich zákazníků.

Naším cílem je udržovat na přinejmenším dosavadní úrovni a dále neustále zvyšovat kvalitu našich produktů a dodávek služeb tak, aby bylo dosahováno soustavného uspokojování potřeb a očekávání zákazníků i dalších zainteresovaných stran. Vytvářet vhodné pracovní prostředí pro kmenové zaměstnance i externí spolupracovníky, poskytovat jim prostor a prostředí pro jejich seberealizaci a v neposlední řadě poskytovat stabilní sociální jistoty. Přispívat co nejaktivněji v oblasti ekologie a v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR).

Chceme být trvale konkurenceschopní a dosáhnout významného postavení na trhu.

Každoročně stanovujeme konkrétní cíle k zlepšování kvality našich produktů a služeb, ke zlepšování a efektivnosti systému managementu kvality a naplňování očekávání našich zákazníků.

Pro dosažení těchto cílů se vedení společnosti zavazuje:

 • řízení kvality bude nedílnou součástí řízení vrcholového vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování Politiky kvality a stanovených cílů kvality,
 • budeme neustále zlepšovat zavedený systém kvality podle normy ČSN ISO 9001
 • systematicky budeme získávat a analyzovat objektivní informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků s našimi produkty,
 • vysokou kvalitu produktů a služeb budeme zajišťovat důsledným dodržováním systému managementu kvality,
 • budeme se neustále zaměřovat na hledání zlepšování našich produktů a pracovat na zefektivňování našich služeb, a to na základě marketingových a zákaznických průzkumů, aktivním vyhledáváním a zjišťováním informací v oboru a aktivní účastí na světových konferencích a seminářích v oboru informačních technologií
 • neustále se budeme orientovat na trvalé zlepšování všech procesů a činností společnosti
 • budeme proaktivně informovat naše stávající i potenciální zákazníky o vývoji v oboru našich produktů a služeb a budeme jim doporučovat nejvhodnější řešení a využití,
 • budeme vyžadovat odpovědnost za kvalitu vlastní práce u všech zaměstnanců a motivovat je k neustálému zlepšování kvality,
 • budeme poskytovat přiměřené zdroje k dosahování cílů kvality


Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 • se ztotožní s Politikou kvality a aktivně se budou podílet na její realizaci a plnění cílů kvality,
 • budou dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu kvality,
 • aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování své činnosti,
 • aktivně se zapojí do vzdělávacích akcí v oblasti kvality,
 • budou dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích.

Nechcete už od nás dostávat novinky a tipy na webináře?

Prosím, zadejte Váš email.

Tato stránka používá soubory Cookies. Na tomto odkazu naleznete Pravidla používání souborů Cookies a možnost,
jak s pravidly nesouhlasit.

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve