GDPR (obecné nařízení) - práva údajů subjektu

Informace o svých právech naleznete zde.

Chcete-li uplatnit svá práva, napište žádost, kde uvedete, jaké právo použijete a své identifikační údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Adresa
  • Město
  • PSČ
  • Datum narození

Nezapomeňte uvést svůj e-mail do svého požadavku.

Jsme povinni ověřit totožnost žadatele pro každou žádost, abychom zajistili, že vaše práva nebudou zneužity jinými osobami, a v žádném případě neuniknou. Z tohoto důvodu žádáme, aby jste informace poslali jedním z následujících způsobů:

  • Vytiskněte Váš požadavek a nechte svůj podpis ověřit na Czech Point přepážce, na matrici nebo u notáře. Zašlete vytištěný a ověřený požadavek s ověřeným podpisem na naši poštovní adresu.
  • Uložte svůj požadavek ve formátu PDF a odešlete nám ho z vaší osobní datové schránky.

O vaší žádosti vás budeme informovat na vašem e-mailu.

Pro ochranu osobních údajů nás můžete kontaktovat emailem info@meriis.cz, mobilním telefonem +420 774 323 303 nebo písemně na adresu Ruská 215, 251 69 Velké Popovice, Česká republika.