Řízení testů ve složitém prostředí SAP

Zavedení nového řešení, upgrade či modifikace existujících SAP systémů má jedno společné. Vzniká riziko nefunkčnosti aplikací SAP a tedy i obchodních procesů společnosti. SAP TEST MANAGEMENT nabízí zákazníkům možnost důsledně prověřit, jaký dopad budou mít modifikace či nová řešení na systémový landscape a kritické obchodní procesy před uvedením do produktivního provozu.

Pro efektivní řízení testování je v SOLMAN scénář TEST MANAGEMENT, který minimalizuje riziko chyb a konfliktů. Díky svým funkcím dokáže snížit čas a náklady na testování. Tento nástroj umožňuje řídit celý proces testovaní od počátečního plánování a reportingu až po výsledné testování a analýzu. Vše z jednoho místa v jednom prostředí.

Sledujeme, jak u našich zákazníků nastávají situace, kterým je třeba se vyhnout a nebo je lépe koordinovat:

 • Zavlečené chyby do produktivních systémů
 • Interakce mezi vývojáři, testery a koncovými uživateli
 • Decentralizovaná dokumentace testování
 • Špatný odhad rozsahu testování
 • Chybí komplexní nástroj pro monitorování a reporting testů
 • Nedostatečné využití znalostní databáze

Je obtížné zorganizovat a provádět funkční testování. Z předešlých zkušeností zákazníků SAP vyplývají 4 problémové oblasti:

 • Testování v heterogenním systémovém prostředí
 • Nedostatečná analýza dopadu změn
 • Ucelené testovací prostředí a adekvátní testovací data
 • Automatizace testů

TEST MANAGEMENT v SAP SOLUTION MANAGER

SAP SOLUTION MANAGER disponuje funkcemi, které pomáhají řídit celý TEST MANAGEMENT od plánování testování až po jednotlivé procedurální kroky. Je tak přínosem jak pro management, tak pro výkonné uživatele (testery).

 • Přehled a správa testů

Každá role má zpřístupněné pouze své úkoly a funkce. Systém notifikací a delegování zajišťuje hladký průběh testování. Test manager získává celkový přehled o stavech a může tak rychle reagovat na vzniklé komplikace.

 • BUSINESS PROCESS CHANGE ANALYZER

Změna v systému, například patchováním, může mít dopad na různé podnikové procesy. Tento nástroj dokáže velmi přesně určit, kterou část systému je nutné testovat. Sníží se celkový rozsah testování a tím celkové náklady.

 • TEST PLAN MANAGEMENT

Na základě projektu a jeho blueprintu se vytvoří testovací scénáře, které se dále člení na podnikové procesy a ty na procesní kroky. Při plánování se rozdělí struktura na balíčky pro testery a nastaví se sekvence testování.

 • Automatické a manuální testování

Testeři se řídí při manuálním testování definovanými scénáři. Opakované a jednoduché procesy se dají automatizovat pomocí eCATT a tak urychlit celý průběh.

 • Tester Worklist
 • Reporting a analýzy
 • Dokumentace

Proč implementaci SOLMAN pro řízení testů od MERIIS?

Naše společnost má několikaleté zkušenosti s provozem prostředí SAP SOLUTION MANAGER a tak Vám můžeme pomoci efektivně využít všechny jeho prostředky k provozu SAP systémů a afektivního řízení Vaší společnosti s dopadem na Business.

Nechcete už od nás dostávat novinky a tipy na webináře?

Prosím, zadejte Váš email.

Tato stránka používá soubory Cookies. Na tomto odkazu naleznete Pravidla používání souborů Cookies a možnost,
jak s pravidly nesouhlasit.

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve

Máte otázku?

Napište a my se Vám ozveme zpět co nejdříve